'

Spring - wykreślanka

Wyszukaj ukryte w diagramie wyrazy. Z prawej strony znajduje się podpowiedź. Mogą tu być wymienione szukane słowa po angielsku, po polsku, lub może być tylko podana liczba szukanych wyrazów. W diagramie wyrazy mogą być zapisane wprost lub w spak, pionowo, poziomo lub na skos.